სასწავლო ცენტრის კონტაქტები

Мельничук Владимир

 

ვლადიმირ მელნიჩუკი

სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელი, მთავარი ინჟინერი
ტელ.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: training@infotel.ua

 

 

ოფისი კიევში:

03110, უკრაინა, კიევი, სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
ტელ.: +380 (44) 520 2030
ფაქსი: +380 (44) 520 2028
e-mail infotel@infotel.ua
ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua