კორპორატიული ტელეფონია

კომპანია Infotel 2004 წლიდან არის დაკავებული ბიზნესისთვის ტელეფონიის დანერგვითა და მოდერნიზაციით. ტელეფონია შიდა სატელეფონო კავშირის ორგანიზებისა და საწარმოს კორპორაციული სატელეფონო ქსელის შექმნის, სხვადასხვა რაოდენობის მონაწილეებისთვის აუდიო-კონფერენციების ჩატარების, გამოძახებების დამუშავების ცენტრების (Call Center) ორგანიზების, სხვადასხვა სატელეფონო მომსახურებებთან (DECT ან WiFi სისტემებთან) მომხმარებლების უსადენო წვდომის უზრუნველყოფის, სხვადასხვა გარე სამომხმარებლო პროგრამებთან და სხვაგვარ პროგრამებთან ინტეგრირების შესაძლებლობას იძლევა.

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები მზად არიან, კვალიფიცირებული კონსულტაციები გაგიწიონ ერთი და იმავე ამოცანის შესაძლო ვარიანტების შესახებ, მოგიმზადონ შემოთავაზებული გადაწყვეტების სტრუქტურული სქემები და აღწერილობა, მოგიმზადონ დანერგვისთვის საჭირო მოწყობილობებისა და სამუშაოების ღირებულების გაანგარიშებები, მოახდინონ დანერგვა გამოსაყენებლად სავსებით მომზადებული სახით ჩასაბარებლად, დანერგვის შემდეგ კი უზრუნველყონ მთელი დაყენებული მოწყობილობის საგარანტიო და გარანტიის შემდგომი მომსახურება.

ჩვენი კომპანია შეარჩევს ინდივიდუალურ, ხარისხიან და საიმედო კომპლექსურ გადაწყვეტას პირადად თქვენთვის!

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua