გარანტირებული ელექტროკვება

Гарантированное и бесперебойное электропитание

გარანტირებული და შეუფერხებელი ელექტროკვება

ბოლო წლებში ხმის გადაცემისა და მონაცემთა დამუშავების სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების საყოველთაო დანერგვასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ამ სისტემების ელექტრომომარაგება მკვებავ ქსელში ძაბვის არარსებობის შემთხვევაში. ძვირადღირებული მოწყობილობები, მიმდინარე მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შემცირებისა და სამუშაოს მოცდენის დაუშვებლობისკენ სწრაფვა, მნიშვნელოვანი, ფასდაუდებელი ინფორმაცია, რომელთანაც მუშაობთ –-ეს ყველაფერი ელექტროკვების საიმედო ქსელის შექმნის მიმართ სერიოზულ სისტემურ მიდგომას მოითხოვს. ამით გახანგრძლივდება მთელი IT-ინფრასტრუქტურის გამოსადეგობის ვადა, რის შედეგადაც მნიშვნელოვნად დაიზოგება მასზე გაწეული ხარჯები.

დაწესებულებებისა და საწარმოების ელექტრომომარაგების საიმედოობის უზრუნველსაყოფად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლების  გარანტირებული და  შეუფერხებელი ელექტროკვების სისტემები:

  • Eaton Power Quality 
  • APC by Schneider Electric
  • Tripp Lite
  • Eltek
  • Integral

ასეთი სისტემის დაყენების საკითხის გადაწყვეტისას აუცილებელია იმ მომხმარებელთა ჩამონათვალისა და ტიპის განსაზღვრა, რომლებიც გარანტირებულ და  შეუფერხებელ ელექტროკვებას მოითხოვენ, ასევე განისაზღვროს ავტონომიური ელექტროკვებისთვის საჭირო დრო.  

ჩვენ გთავაზობთ და ვნერგავთ ინოვაციურ გადაწყვეტებს გარანტირებული და  შეუფერხებელი ელექტროკვების სფეროში:

  • გარანტირებული ელექტროკვების სისტემები
  • შეუფერხებელი ელექტროკვების სისტემები

ვენდორები

Tripp LiteAPCEatonEltekТорговий Дім "Інтеграл" провідний виробник електроніки в Україн

InfoTel ახორციელებს გარანტირებული და  შეუფერხებელი ელექტროკვების სისტემების პროექტირების, მიწოდებისა და მონტაჟის მომსახურებას.

Send a request

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua