ვიდეომეთვალყურეობა და წვდომის კონტროლი

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები წარმოადგენს თანამედროვე ტექნოლოგიების ერთობლიობას, რომლებიც კონკრეტულ მიზნებზე არის ორიენტირებული. ძირითადი მიზანია გარკვეულ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების დონის ამაღლება. ამჟამად ამ სისტემების პოპულარობა იზრდება არა მხოლოდ ინვესტორებსა და ბიზნესის მესაკუთრეებში, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანებშიც, რადგან დასახული ამოცანების მიხედვით ფასების გრადაცია პრაქტიკულად ყველასთვის ხელმისაწვდომია. ეჭვგარეშეა, რომ უსაფრთხოების სისტემების განვითარებისა და სრულყოფის ამგვარი ტენდენცია მომავალშიც გაიზრდება.


Системы видеонаблюдения

ვიდეომეთვალყურეობის თანამედროვე სისტემები (CCTV) პროგრამულ-აპარატული  კომპლექსებია, რომელშიც შედის ვიდეოკამერები, ობიექტივები, მონიტორები, რეგისტრატორები და სხვა მოწყობილობები და რომელიც განკუთვნილია ვიდეოკონტროლის განსახორციელებლად როგორც ლოკალურ ობიექტებზე, ასევე ტერიტორიულად განაწილებულ ობიექტებზე.

დღეისათვის ვიდეომეთვალყურეობის სისტემები ნებისმიერი სირთულის ობიექტების ვიდეოკონტროლის შესაძლებლობას იძლევა და მასზე ოპერატიული პერსონალის მუშაობა არ მოითხოვს მაღალ კვალიფიკაციას. ჩამწერ მოწყობილობებად გამოიყენება როგორც ციფრული ვიდეორეგისტრატორები (DVR), ასევე ჩვეულებრივი კომპიუტერები ვიდეოგადაღების პლატით (video capture). ვიდეორეგისტრატორების უპირატესობებს შორის შეიძლება გამოვყოთ კვადრატორის (მულტიპლექსორის), მოძრაობის ვიდეოდეტექტორის, ვიდეომაგნიტოფონისა და სხვა ფუნქციები. თანამედროვე ვიდეორეგისტრატორები ასევე აღჭურვილია ქსელური ან მოდემური ინტერფეისით, რაც ვიდეომონაცემების IP-პროტოკოლით გადაცემის შესაძლებლობას იძლევა. DVR სისტემებისგან განსხვავებით იმ სისტემებს, რომლებიც პერსონალური კომპიუტერების ბაზაზეა აწყობილი, ფუნქციური შესაძლებლობების უფრო ფართო დიაპაზონი, მაღალი მწარმოებლურობა და არქივების დიდი ტევადობა, ასევე პერსონალური კომპიუტერებისთვის ჩვეული ინტერფეისი აქვს.

დღეისათვის ვიდეომეთვალყურეობა უსაფრთხოების ნებისმიერი თანამედროვე სისტემის განუყოფელი ელემენტია.

ძირითადი ამოცანები, რომლებიც გადაიჭრება ვიდეომეთვალყურეობის დახმარებით:

 • დასაცავ ობიექტზე არსებული ვითარების ვიზუალური კონტროლი – დაკვირვების პოსტზე რეალური დროში იძლევა ინფორმაციას მულტიეკრანულ რეჟიმში (ლოდინის რეჟიმში) ან სრულეკრანულ რეჟიმში (გამოსახულება ერთი ტელეკამერიდან მთელ ეკრანზე). ეს უზრუნველყოფს  კონკრეტულ ვითარებაში ადეკვატური ოპერატიული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას;
 • ციფრულ ვიდეორეგისტრატორზე ან კომპიუტერულ სისტემაში ვიდეომეთვალყურეობის უწყვეტი ვიდეოჩაწერის ორგანიზების შესაძლებლობა – დარღვევის ფაქტის დოკუმენტურად დადასტურებისა და თითოეული ვითარების ეფექტიანი ანალიზის ჩატარების შესაძლებლობას იძლევა;
 • დაცვის სიგნალიზაციის ფუნქციების შესრულება ვიდეოკამერების მოძრაობის დეტექტორების ან გარე დაცვითი დეტექტორების გამოყენებით და სინათლის ან ბგერითი გამაფრთხილებელი სიგნალის დახმარებით სისტემის ოპერატორის ინფორმირებულობა გასაკონტროლებელ ზონაში განგაშის წარმოქმნის შესახებ. ამ დროს მოძრაობის დეტექტორს შეუძლია ავტომატურად გააქტიუროს ჩაწერა საგანგაშო ვითარების სრული რეგისტრაციისთვის და გაუშვას  სისტემის რეაქციის სცენართა სიმრავლიდან ერთ-ერთი – შესრულების მექანიზმების გაშვება, სისტემის კომპონენტის მუშაობის რეჟიმის შეცვლა, სხვა  პროგრამების გაშვება ან ყველა ამ მოვლენის კომბინაცია.

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებისა (VMS - Video Management System) და ვიდეოანალიტიკის მართვის გადაწყვეტები წარმოადგენს კომპიუტერიზებული ალგორითმების ნაკრებს, რომლებიც ავტომატურად, ადამიანის ჩარევის აუცილებლობის გარეშე აანალიზებს მიმდინარე (ონლაინ) ან ჩაწერილ ვიდეომონაცემებს. ვიდეოანალიტიკის ინტეგრაცია ქსელური ვიდეომეთვალყურეობის სისტემებთან შესაძლებლობას აძლევს ოპერატორს, უფრო ეფექტიანად მოახდინოს ინციდენტების აღმოჩენა, თავიდან აცილება, მათზე რეაგირება და მათი გამოძიება.

Системы видеонаблюдения

კომპანია Milestone აწაროებს მსოფლიოში საუკეთესო გადაწყვეტებს  ნებისმიერი ორგანიზაციისა და საწარმოსთვის, ასევე, ვიდეოანალიტიკისთვის IP-ბაზაზე დაფუძნებულ ვიდეომეთვალყურეობის სისტემების სამართავად. Milestone-ის გადაწყვეტილებები შემოწმებული, მუშა გადაწყვეტილებებია. ინტეგრირებულია კამერების, ვიდეოს მართვის სისტემების (VMS), წამყვან მწარმოებლებთან, მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას, გაშალონ თავის კლასში საუკეთესო სისტემები, რომლებიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება მათ მოთხოვნებს.

Milestone-ის არჩევის უპირატესობები:

 • მასშტაბირება. ვიდეოანალიტიკის ფუნქციურ შესაძლებლობათა სრული ნაკრები 5000-მდე მხარდაჭერილი კამერის გამოყენების შესაძლებლობით.
 • მოქნილობა. თითოეულ კამერაზე ანალიტიკური სამომხმარებლო პროგრამების ნებისმიერი კომბინაცია შეზღუდვების გარეშე.
 • სიზუსტე. შემოწმებული ტექნოლოგია უზრუნველყოფს აღმოჩენის მაღალ ალბათობას და ცრუ განგაშის დაბალ დონეს.
 • ავტომატური გამართვა და დაკალიბრება. მარტივი, სწრაფი და ეფექტიანი გამართვის ავტომატიზებული ხელსაწყოები, რომლებიც გამორიცხავს კამერების ხელით  დაკალიბრების აუცილებლობას.
 • გამძლეობა. შესანიშნავი შედეგები რთულ პირობებში, შენობებში და ღია ცის ქვეშ, სხვადასხვა ამინდის პირობებში (ფიქსირებული, PTZ, პანორამული და სითბური) ტიპების კამერებით.
 • ურთიერთქმედება. ინტეგრაცია კამერებისა და ვიდეოს მართვის სისტემების წამყვან მწარმოებლებთან.

არჩევანს აკეთებენ ანალოგურ და IP ვიდეომეთვალყურეობას შორის. ასევე, ბიზნესის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება ვიდეომეთვალყურეობის ჰიბრიდული სისტემები.

ვიდეომეთვალყურეობის ანალოგური სისტემები უფრო მარტივი და იაფია, მაგრამ ნაკლებად ოფციურია IP ვიდეომეთვალყურეობასთან შედარებით. პატარა ობიექტებისთვის ამ სისტემების შესაძლებლობები სავსებით საკმარისია. გამოყენების სფეროებია: ბინები, ქალაქგარეთ სახლები, სააგარაკო ნაკვეთები, ოფისები, ავტოსადგომები, სავაჭრო ობიექტები, სილამაზის სალონები, სასტუმროები და ჰოსტელები.

ვიდეომეთვალყურეობის ანალოგური სისტემა სამი ძირითადი ნაწილისგან შედგება:

Системы видеонаблюдения

 

 • ანალოგური ვიდეოკამერა – ოპტიკურ გამოსახულებას გარდაქმნის ვიდეოსიგნალად.
 • ვიდეორეგისტრატორი – ახორციელებს კამერიდან მიღებული სიგნალის დამუშავებას, იწერს და აარქივებს ინფორმაციას. დაპროგრამირებულია ვიდეონაკადების გარკვეულ რიცხვზე. 
 • მონიტორი – ასახვის მოწყობილობა. გათვალისწინებულია აუცილებელი კადრების სანახავად on-line რეჟიმში ან არქივიდან.

ანალოგური ვიდეოკამერების გამოყენება შესაძლებელია არა მარტო შენობებში, არამედ მათ გარეთაც. სისტემისადმი წაყენებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე გამოიყენება როგორც ფიქსირებული, ასევე ბრუნვადი კამერები. ფიქსირებული კამერების ღირებულება ბრუნვად კამერების ღირებულებაზე მნიშვნელოვნად ნაკლებია, ძალიან მარტივი მოთხოვნები აქვს მონტაჟისადმი. ეს დიდი უპირატესობაა უსაფრთხოების კომპლექსური სისტემების გამართვის დროს კამერის ტიპის ასარჩევად.

ანალოგური სისტემების ძირითადი ნაკლი ის არის, რომ გამოსახულების მაღალი სიხშირის სიგნალების გადაცემა პრაქტიკულად არ არის დაცული დაბრკოლებებისგან, რაც ბუნდოვანს ხდის გამოსახულებას. ამის გამო სულ უფრო ფართოდ ვრცელდება ვიდეომეთვალყურეობის ციფრული სისტემები.

ვიდეომეთვალყურეობის ციფრულ სისტემებში სიგნალი გადაეცემა ციფრული სახით, რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს გარეშე ფაქტორებისა და დაბრკოლებების გავლენას. ციფრული ვიდეომეთვალყურეობის ტიპობრივი სისტემების გასამართად გამოიყენება:


Системы видеонаблюдения

 • IP-კამერები იღებს ვიდეოს ციფრულ ფორმატში, პოულობს მოძრაობას ადამიანური ფაქტორის მონაწილეობის გარეშე, დამოუკიდებლად შეიძლება მიუერთდეს ვებ-სერვერს. IP-კამერების გამართვა შესაძლებელია ბრაუზერიდან, ყველა კამერას შორის შეიძლება განხორციელდეს არა მარტო ლოკალური ქსელების, არამედ Wi-Fi-ს მეშვეობითაც, რაც უპირატესობას წარმოადგენს. აუცილებლობის შემთხვევაში კამერებს მყისიერად შეუძლია გადასცეს მიღებული ვიდეო ცენტრალურ სერვერს. IP-კამერებს აქვს მთელი რიგი უპირატესობებისა: ყოველგვარი გადამწოდების არსებობა, გამოსახულების სიმკვეთრე, ხმისა და ვიდეოს ერთდროული ჩაწერა და სხვა დამატებითი შესაძლებლობები;
 • ციფრული ვიდეორეგისტრატორები (NVR) – უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. შესაძლებელია ვიდეოთვალთვალის კამერების დამატება და მონაცემთა შესანახი მასივის გაზრდა. გათვალისწინებულია ინფორმაციის შენახვის სარეზერვო სისტემა. ციფრულ რეგისტრატორებს შეუძლია დიდი რაოდენობის განშტოებულ ობიექტებთან მუშაობა ცენტრალურ პუნქტში მონაცემების გადაცემით;
 • პერსონალური კომპიუტერები, რომლებსაც აქვს ვიდეოგადაღების პლატა (video capture);
 • IР-ვიდეოსერვერები. კამერების მართვის, ვიდეონაკადების დამუშავების, გამოსახულების პარამეტრების დაყენების შესაძლებლობა. შეიძლება იყოს ერთარხიანი IP-ვიდეოსერვერები ან ოთხარხიანი ქსელური ვიდეოსერვერები. კამერების გარდა მათ შეიძლება მიუერთდეს დამატებითი გარე მოწყობილობები;
 • პროგრამული უზრუნველყოფა. კონფიგურაციის  მართვის, კამერებისა და სხვა მოწყობილობების ადმინისტრირების, ვიდეონაკადის მონაცემთა გაანალიზების, ერთდროულად ვიდეოს ჩაწერისა და მისი დათვალიერების შესაძლებლობას იძლევა. გათვალისწინებულია ვიდეოანალიტიკის საშუალებების დიდი არსენალი.

სისტემის შრომისუნარიანობის მიმართ წაყენებული მოთხოვნებიდან გამომდინარე შესაძლებელია მსოფლიოს წამყვანი მწარმოებლების ციფრული ან ანალოგური მოწყობილობის გამოყენება.

ვენდორები

Системы видеонаблюдения Системы видеонаблюдения2N TELECOMUNIKACE2N TELECOMUNIKACE

ციფრული ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები ძალიან მარტივად მასშტაბირებადია, საშუალებას იძლევა გამოყენებულ იქნას  PC სერვერები, რომლებიც ჩაწერენ და შეინახავენ მონაცემებს, პროგრამული უზრუნველყოფის ფართო ასორტიმენტის გამოყენება, რომელიც დააკმაყოფილებს არსებული ამოცანების აუცილებელ მოთხოვნებს.

პროექტირება - პირველი ნაბიჯი უსაფრთხოების სისტემების მოთხოვნებისა და მიზნების განსაზღვრაში. ტერიტორიის დათვალიერება და არსებული ინფრასტრუქტურის აუდიტი ხელს შეუწყობს ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მიზნებისა და მოთხოვნების დადგენას.

პროექტირების ეტაპზე ძირითადი კრიტერიუმებია, რომლებიც უნდა განისაზღვროს:

 • ქსელების ტოპოლოგია.
 • დასამონტაჟებელი ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის ტიპი.
 • მოწყობილობების ოპტიმალური შემადგენლობა საჭირო კვების დონით, PoE ტექნოლოგიით.
 • კამერების ადგილმდებარეობა დაფარვის ზონების გათვალისწინებით.
 • ობიექტების იდენტიფიკაციის ოპერაციული მოთხოვნები.

კომპანია Infotel-ის სპეციალისტები დაგეხმარებიან აირჩიოთ საუკეთესო გადაწყვეტა, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საჭირო მოთხოვნას ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის მიმართ, ცნობილი მწარმოებლების ყველაზე საიმედო მოწყობილობების გამოყენებით.

რატომ არის მომგებიანი ჩვენთან თანამშრომლობა:

 • გვაქვს პირდაპირი კონტრაქტები მწარმოებლებთან, რაც გვაძლევს საშუალებას მიგცეთ საუკეთესო კომერციული წინადადებები ეკონომიკური თვალსაზრისით.
 • ლიცენზიების ხელმისაწვდომობა. ჩვენ და ჩვენს პარტნიორებს გვაქვს ყველა საჭირო ლიცენზია ნებისმიერი სირთულის ობიექტების განსახორციელებლად უკრაინაში და მის ფარგლებს გარეთ
 • ტექნიკური ექსპერტიზა. ჩვენი არქიტექტორები, დიზაინერები და ტექნიკური სპეციალისტები რეგულარულად გადიან სწავლებებს უშუალოდ მწარმოებლებთან და აგრეთვე გააჩნიათ დიდი პრაქტიკული გამოცდილება.
 • პროექტის მენეჯმენტი.  ჩვენი მენეჯერები ასრულებენ პროექტების 98%-ს დროულად, მომხმარებლის სპეციფიკაციების მიხედვით განსაზღვრული ხარისხით და დაგეგმილი რესურსების ფარგლებში.

ვიდეომეთვალყურეობის სისტემის გაანგარიშება შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ჩვენს მენეჯერს.

Send a request

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua