ვიდეო/აუდიო საკონფერენციო კავშირისა და სინქრონული თარგმნის სისტემები

თანამედროვე პირობებში ბიზნესისთვის აუცილებელია სწორად გამართული კომუნიკაცია და ოპერატიულობა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კავშირი იქონიო კოლეგებთან, პარტნიორებთან და დამკვეთებთან ტერიტორიული დაშორებების, ყველა სირთულისა და შეზღუდვის მიუხედავად.

კომპანია InfoTel 2004 წლიდან არის დაკავებული  ვიდეო-საკონფერენციო კავშირისა და სინქრონული თარგმნის გადაწყვეტილებებითა და მოწყობილობებით. ჩვენ გვაქვს პროექტების ინტეგრაციის გამოცდილება როგორც მცირე კომპანიებისთვის, ასევე უკრაინის თავდაცვის სამინისტროსთვის, უკრსიბბანკისთვის, BMW-სთვის, Novus-ისთვის, AeroSvit-ისთვის, GSE-სთვის და სხვებისთვის.

ჩვენი კომპანიის სპეციალისტები მზად არიან, კვალიფიცირებული კონსულტაცია გაგიწიონ და შეგირჩიონ მოწყობილობა დამკვეთის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. მოგიმზადებთ მოწყობილობისა და დანერგვის სამუშაოების ღირებულების აუცილებელ გაანგარიშებებს, მოვახდენთ პროექტის რეალიზებას გამოსაყენებლად სავსებით მომზადებული სახით ჩასაბარებლად. პროექტის დასრულების შემდეგ უზრუნველვყოფთ მთელი დაყენებული მოწყობილობის საგარანტიო და გარანტიის შემდგომ მომსახურებას.

ჩვენი კომპანია სწორედ თქვენთვის შეარჩევს ინდივიდუალურ, ხარისხიან და საიმედო კომპლექსურ გადაწყვეტას აუდიო- და ვიდეო- საკონფერენციო კავშირისა და სინქრონული თარგმნის ორგანიზებისთვის!

Send a request

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua