აუდიო საკონფერენციო კავშირის სისტემები

Аудиоконференция

აუდიო-კონფერენციათანამშრომლებთან ურთიერთობის შემოწმებული ხერხი

გარეშეც თავის დროზე არცერთი სოლიდური საწარმო ან დაწესებულება არ მოიაზრებოდა. დღეს აუდიო-კონფერენციები არანაკლებ მოთხოვნადია კომპანიების ეფექტიანი მართვისთვის, პარტნიორებთან ურთიერთობისა და თანამშრომელთა მართვისთვის. საკონფერენციო კავშირი აუცილებელია მცირე და საშუალო ბიზნესის მფლობელებისთვის, კომპანიებისა და ორგანიზაციების ხელმძღვანელებისთვის რომლებსაც მრავალი თანამშრომელი ექვემდებარება ან ბევრი კლიენტი ჰყავს რეგიონებში. საკონფერენციო კავშირი თათბირების, მოკლე საქმიანი შეხვედრების ან პერსონალის სწავლების ოპტიმალური ვარიანტია ზედმეტი დანახარჯებისა და დაბანდებების გარეშე.

აუდიო-კონფერენცია საქმიანი ურთიერთობის მარტივი ხერხია

თქვენ იცით, რომ ბიზნესში შედეგის მიღწევა შეიძლება მხოლოდ ყველა პრობლემის შეთანხმებული გადაწყვეტით ამ შექმნილ მდგომარეობაზე ოპერატიული რეაგირებით. ყველა ქვედანაყოფის თანამშრომლების მოქმედებათა იდეალური კოორდინაციის მიღწევა შეუძლებელია თათბირების გარეშე. წარმოუდგენელია გადაწყვეტილების ოპერატიულად მიღება ამ გადაწყვეტილებით დაინტერესებულ რამდენიმე პირთან ერთდროული ურთიერთობის, სპეციალისტებთან კონსულტირების გარეშე, რომლებიც ხშირად დაშორებული არიან ერთმანეთისგან. განიცდით სირთულეებს თანამშრომელთა დაშორებისა და ერთ მაგიდასთან მათი თავმოყრის შეუძლებლობის გამო? საკონფერენციო კავშირი საიმედო გამოსავალია შექმნილი სიტუაციიდან. თქვენს კომპანიას შეიძლება არ ჰქონდეს კონფერენციისთვის აუცილებელი მოწყობილობა, მაგრამ გარანტირებული ხარისხით ატარებდეს მას ჩვენი მიწოდებული საკონფერენციო კავშირის წყალობით.

ვებინარი გთავაზობთ, ისარგებლოთ საკონფერენციო კავშირის ფართო შესაძლებლობებით და შეაფასოთ ჩვენი საკონფერენციო სისტემის უპირატესობები. საკონფერენციო კავშირის გამოყენებით თათბირის ჩასატარებლად არ დაგჭირდებათ დამატებითი მოწყობილობის დაყენება. ჩვენ მიერ შეთავაზებული საკონფერენციო სისტემა ეწყობა მარტივად და დასაგებად, მოწვეული სპეციალისტების მონაწილეობის გარეშე. თქვენ ინტუიციურად შეძლებთ გაიგოთ, თუ რა არის საჭირო აუდიო-საკონფერენციო კავშირის გამოყენებით თათბირის ორგანიზებისთვის.

როგორ მოქმედებს საკონფერენციო სისტემა?

საკონფერენციო სისტემის მუშაობისას სისტემა კავშირზე გადის მონაწილეებთან და თათბირზე იწვევს მათ. საკონფერენციო კავშირი შესაძლებლობას აძლევს დაინტერესებულ მონაწილეებს, დამოუკიდებლად მოახდინონ რეგისტრაცია და მონაწილეობა მიიღონ თათბირში ან კონფერენციაში. გარდა ამისა, ჩვენ მიერ შეთავაზებული აუდიო-საკონფერენციო კავშირი შესაძლებლობას გაძლევთ, თათბირის ან კონფერენციის მიმდინარეობის ნებისმიერ მომენტში მოიწვიოთ ექსპერტები, სპეციალისტები და სხვა აუცილებელი პირები საუბარში მონაწილეობის მისაღებად. საკონფერენციო კავშირის ხარისხზე ბევრად არის დამოკიდებული აუდიო-ურთიერთობის ჩატარების წარმატება. სწორი გადაწყვეტილებების მიღებისას დაფიქრდით საკონფერენციო კავშირის ორგანიზებაზე, რომელიც თათბირების, სასწავლო სემინარებისა და კონფერენციების მაღალ დონეზე ჩატარების შესაძლებლობას მოგცემთ.

რისთვის გჭირდებათ საკონფერენციო კავშირი?
  • ყოველთვის საქმის კურსში იქნებით – აუდიო-კონფერენცია საშუალებას მოგცემთ თქვენივე მოთხოვნით ნებისმიერ მომენტში დაუკავშირდეთ ქვედანაყოფებს ან ოფისებს და ყოველთვის იცოდეთ, თუ რა ხდება.
  • ყოველთვის შეძლებთ ხელქვეითთა მოქმედებების კოორდინირებას – აუდიო-კონფერენცია შესაძლებლობას მოგცემთ, დისტანციურად უხელმძღვანელოთ ხელქვეითებს მათი ადგილმდებარეობის მიუხედავად.
  • შეძლებთ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას – აუდიო-კონფერენცია შესაძლებლობას მოგცემთ, რეალური დროის რეჟიმში, ოპერატიულად გადაწყვიტოთ ყველა საკითხი.

გარდა ამისა, აუდიო-კონფერენცია პერსონალის დისტანციური და ერთდროული სწავლების შესანიშნავი ხერხია. არ დაგჭირდებათ სახსრების დახარჯვა სასწავლო კურსების ან სხვა კორპორაციული სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებისა და ჩატარებისთვის. თუ საკონფერენციო  კავშირი თქვენს განკარგულებაში იქნება, შეძლებთ სასწავლო აუდიო-კონფერენციის ჩატარებას მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში მცხოვრები, განსწავლული სპეციალისტებისა და ინსტრუქტორების მოწვევით.

ვენდორები

Продукты и решения для видеоконференцийПродукты и решения для видеоконференцийПродукты и решения для видеоконференцийПродукты и решения для видеоконференцийПродукты и решения для видеоконференцийПродукты и решения для видеоконференцийсистемы аудиоконференцсвязи

თუ გაინტერესებთ სრული კონსულტაციის მიღება აუდიო-კონფერენციის ორგანიზებისთვის საჭირო პროდუქტებისა და გადაწყვეტების შესახებ, მოგვმართეთ ოფისში.

Send a request

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua