ტექნიკური მხარდაჭერა


კომპანია InfoTel-ის ტექნიკური სპეციალისტები მუდმივ საფუძველზე ან ცალკეული განაცხადების მიხედვით ახორციელებენ IT-მოწყობილობებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპლექსურ ტექნიკურ მხარდაჭერასა და სერვისულ მომსახურებას.

მუდმივი სერვისული მომსახურებისთვის იდება ხელშეკრულება მუდმივი ტექნიკურ მხარდაჭერის შესახებ, რომელშიც ფიქსირდება მოწყობილობების სპეციფიკაციები, სამუშაოთა შესრულების პერიოდულობა, მათი მოცულობა და დამატებით სამუშაოთა შესრულების შეღავათიანი პირობები.

აუცილებლობის შემთხვევაში ჩვენს სპეციალისტებს ერთჯერადი დახმარების გაწევაც შეუძლიათ. InfoTel-ის სერვის-ცენტრი ასევე აწარმოებს არა მხოლოდ მთელი მიწოდებული მოწყობილობების, არამედ სხვა მიმწოდებელი კომპანიების მიერ დაყენებული მოწყობილობების საგარანტიო და გარანტიის შემდგომ რემონტს.

InfoTel სატელეკომუნიკაციო და საინფორმაციო გადაწყვეტების ფართო პროფილის სისტემური ინტეგრატორია. 2004 წლიდან კომპანია InfoTel ამუშავებს და გვთავაზობს კომპლექსურ IT-გადაწყვეტებს მცირე, საშუალო და მსხვილი ბიზნესისთვის უკრაინასა და ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებში.

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua