გვერდი არ მოიძებნა

გვერდი, რომელსაც ეძებთ არ არსებობს, ამოღებულია, სახელი შეიცვალა ან დროებით მიუწვდომელია. შეიძლება თქვენ აკრიბეთ არასწორი მისამართი. გთხოვთ სცადოთ კიდევ ერთხელ.

ოფისი საქართველოში:
0119, საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზირი 116
Tel.: +995 (32) 234 16 09
e-mail: infotel@infotel.ge
ოფისი უკრაინაში:
03110, უკრაინა, კიევი,
სოლომენსკაის ქუჩა, 3ბ, ოფისი 205
Tel.: +380 (44) 520 20 30
Fax: +380 (44) 520 20 28
e-mail: infotel@infotel.ua